1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tim BCNN của 40096920 và 51135438


1

10

Tìm BCNN của hai số sau: 40096920, 51135438.

123
9 trả lời:

2

Ta có:

$\begin{array}{l}
40096920 = {2^3}.3.5.113.2957\\
51135438 = 2.3.113.199.379
\end{array}$

BCNN (40096920, 51135438) = ${2^3}.3.5.113.119.379.2957 = 3024149803320$

Đáp số : 3024149803320

#1: ngày 29/03/2016
616

Thêm bình luận

1

Bài này có 2 cách lm nhưng cách lm của Kiệt ngắn hơn cách lm của Thịnh.

#2: ngày 22/03/2017
255

Thêm bình luận

1

mk thích sử dụng cách làm của Kiệt

#3: ngày 22/03/2017
406

Thêm bình luận

1

crying

#4: ngày 12/02/2017
471

Thêm bình luận