1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Số thập phân - phân số

Tìm chu kì của phân số 5/97


0

3

Tìm chu kì của phân số 5/97. Trình bày cách làm dùm mình nha.

3 trả lời:

1

B1: MODE 4

B2: lưu 5->A

B3: Nhập Ax1000000:97 : A x 1000000 - 97Ans

B4: Lưu biểu thức trên vào A trước khi ấn dấu "="

B5: Ghi kết quả trên màn hình ( Lưu ý: Khi bạn lấy A nhân với bao nhiêu chữ số 0 thì bạn phải viết các kết quả tương ứng với từng đó chữ số 0)

5/97=0,0(051546391752577319587628865979381443298969072164948453608247422680412371134020618556701030927835)

#1: ngày 26/12/2016
6

Thêm bình luận

1

Cảm ơn bn Linh nhiều lắm!!!!!!!smiley

#2: ngày 29/12/2016
255

Thêm bình luận

0
hay quá ....................................................................................................
#3: ngày 10/02/2018
20

Thêm bình luận