1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm chữ số hàng nghìn của 6^5^12


0

4

1.Tìm chữ số hàng nghìn của 6^5^12

2.Tìm số chữ số của 25!

4 trả lời:

1

hí há mk lộn mắt ko bt nhìn ik âu mà 5! ^^

#1: ngày 08/10/2017
8

Thêm bình luận

1

là 25! ko phải 5!

số chữ số của 25! là 26

#2: ngày 07/10/2017
1

Thêm bình luận

1

câu 1 nếu e ko nhầm ^^ thì là chữ sống hàng nghìn của 6^5^12 là 1
câu 2 số chữ số của 5! là 3 chữ số 

#3: ngày 06/10/2017
8

Thêm bình luận

0

Cách tìm ntn vậy

#4: ngày 12/10/2017

1. chu so 3 2. 26 chu so » Hồ Ly Tinh 0 0 ngày 24/11/2017

Thêm bình luận