1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. số học
  3. lớp 9

tìm vận tốc của mô tô


0

0

hai thành phố A và B cách nhau 48km ,gió thổi từ A đến B với vận tốc ko đổi 6km/h.Lúc 8 giờ một N đi mô tô từ A đến B nghỉ 30 phút rồi lại trở về A

0 trả lời: