1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

"Đề luyện thi giải Toán máy tính Casio Long An..." không có câu hỏi


0

3

Tại sao Đề luyện thi giải Toán máy tính Casio Long An đạt Huy chương Thi đấu tổ chức định kỳ không có câu hỏi?

27
4 trả lời:

0

Nguyễn Huy Hoàng: 10:15 22/08/2016

Tại sao Đề luyện thi giải Toán máy tính Casio Long An đạt Huy chương Thi đấu tổ chức định kỳ không có câu hỏi?

là do bị lỗi đó bạn à

đễ tui bảo BQT cho 

#1: ngày 22/08/2016
471

Thêm bình luận

0

Nguyễn Huy Hoàng: 10:15 22/08/2016

Tại sao Đề luyện thi giải Toán máy tính Casio Long An đạt Huy chương Thi đấu tổ chức định kỳ không có câu hỏi?

Sao đề ko có câu hỏi

#2: ngày 22/08/2016
15

Thêm bình luận

0
Đề sao ko có câu hỏi ạ
#3: ngày 22/08/2016
5

Thêm bình luận

0

Mình thấy nguyên danh sách ko ai làm câu nào

#4: ngày 22/08/2016
199

Thêm bình luận