1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán tính độ dài con cá voi dài 3 mét


0

11

1 con cá voi có:

đầu dài 3 mét

mình dài bằng 3 lần đầu và nửa đuôi

đuôi dài bằng 1 đầu và nửa mình

tính độ dài con cá voi

18 trả lời:

1

Gọi mình là x, đuôi là y, ta có:

   $x=9+\dfrac{y}{2};y=3+\dfrac{x}{2}$ (1)

$\Rightarrow x+y=12+\dfrac{x+y}{2}$

   $x+y-\dfrac{x+y}{2}=12$

   $x+y=24$ (*)

Từ (1) suy ra:

   $x-y=6+\dfrac{y-x}{2}$

   $x-y-\dfrac{y-x}{2}=6$

   $x-y=4$ (**)

Từ (*) và (**) suy ra $2x=28$

   $x=14;y=10$

Độ dài con cá: 3 + 14 + 10 = 27 (m)

#1: ngày 08/07/2016
616

Thêm bình luận

2

27

#2: ngày 07/07/2016
85

Thêm bình luận

1

 

Mai Thị Minh Huyền: 21:51 07/07/2016

1 con cá voi có:

đầu dài 3 mét

mình dài bằng 3 lần đầu và nửa đuôi

đuôi dài bằng 1 đầu và nửa mình

tính độ dài con cá voi

bai con ca voi la 27 m

#3: ngày 12/10/2016
2

Thêm bình luận

1
Ukm sai thiệt
#4: ngày 15/07/2016
230

Thêm bình luận