1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Công thức tính tổng 1.2.3 + 2.3.5 + ... + n(n+1)(2n+1)


0

7

công thức tính tổng 1.2.3 + 2.3.5 + ... + n(n+1)(2n+1)

8 trả lời:

1

CTTQ=$\dfrac{1}{2}{n^4} - \dfrac{1}{2}{n^2}$smiley

#1: ngày 20/09/2016
62

Thêm bình luận

1

Công thức 1.2.3 + 2.3.5 + ... + n(n+1)(2n+1) =1.2.3 + 2.3.5 + ... + n(n+1)(2n+1)

#2: ngày 19/09/2016
164

Thêm bình luận

1

mới con khỉ họ, cái này lâu lắm rồi.

#3: ngày 19/09/2016

Thêm bình luận

0

Đoàn Lê Ngân: 17:10 19/09/2016

Lê Toan hữu tính ct đó đúng k v?

 

#4: ngày 20/09/2016

Thêm bình luận