1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình


0

3

Từ một đội tình nguyện gồm 15 học sinh trong đó khối 12 có 6 học sinh, khối 11 có 5 học sinh và khối 10 có 4 học sinh. Đoàn trường chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 10 học sinh để tham dự chiến dịch tình nguyện hè. Khi đó xác suất để chọn được một nhóm có không quá 4 học sinh trong cùng một khối là bao nhiêu?

3 trả lời:

2

625/1001 là kết quả đúng đấy

#1: ngày 16/12/2016
5

Thêm bình luận

1

Có ai nêu cách làm rõ ràng cho mk đc ko?????surprise

Mk vẫn chưa hiểu tại sao lại ra như v?????surprise

#2: ngày 17/12/2016
255

Thêm bình luận

1

625/1001 là kq của mk              

#3: ngày 30/10/2016
196

Thêm bình luận