1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Bài toán cuộc thi chạy của rùa và thỏ


2

6

27. Thỏ và rùa cùng thi chạy, chúng xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Thỏ chạy mỗi phút được 20m, còn rùa phút đầu chạy được 1m, phút thứ hai chạy được 2m, phút thứ 3 chạy được 3m, phút thứ tư chạy được 4m,…. Hỏi sau bao lâu rùa đuổi kịp thỏ?

471
6 trả lời:

3

Giải: Giả sử sau phút thứ n thì Rùa gặp Thỏ. Khi đó Thỏ chạy được: 20 x n (m) và Rùa chạy được: (1 + 2 + 3 + ... + n) (mét) = n x (n + 1)/2 (mét). 

 Vì Rùa và Thỏ xuất phát cùng một lúc nên quảng đường của hai con đi được đến thời điểm gặp nhau là như nhau hay 20 x n = n x (n + 1)/2, 

                                      n x 40 = n x (n+1), suy ra n = 39

  Vậy sau 39 phút thì Rùa đuổi kịp Thỏ.

#1: ngày 29/06/2016
471

Thêm bình luận

2

Ta có sau 1 phút thỏ chạy được : 1.20 = 20 (m)

                         Rùa chạy được : (1.2) : 2 = 1 (m)

Sau 2 phút thỏ chạy được : 2.20 = 40 (m)

                 Rùa chạy được : (2.3) : 2 = 3 (m)

...

Cứ sau n phút thì thỏ chạy được 20n mét, còn rùa chạy được (n (n + 1)) : 2 mét

Do cả hai cùng xuất phát nên khi rùa đuổi kịp thỏ là lúc 20n và (n (n + 1)) : 2 bằng nhau

Vì vậy ta có đẳng thức : $20n = (n (n + 1)) : 2$

   $40n=n(n+1)$ (loại trường hợp n = 0)

   $\Rightarrow n+1=40$

Vậy n = 39

Vậy sau 39 phút thì rùa đuổi kịp thỏ.

#2: ngày 28/06/2016
616

Thêm bình luận

2

@faded(alan waker): 10:24 28/06/2016

27. Thỏ và rùa cùng thi chạy, chúng xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Thỏ chạy mỗi phút được 20m, còn rùa phút đầu chạy được 1m, phút thứ hai chạy được 2m, phút thứ 3 chạy được 3m, phút thứ tư chạy được 4m,…. Hỏi sau bao lâu rùa đuổi kịp thỏ?

cho hỏi làm sao mà ra cái hình vậy

 

#3: ngày 28/06/2016
230

Thêm bình luận

1
@Hà: đúng r đó Ngân ^_^
#4: ngày 14/05/2018
471

Thêm bình luận