1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Toán lãi suất MTCT


0

1

Một người mua nhà giá 200 triệu đồng theo phương thức trả góp. Mỗi tháng trả 3 triệu đồng. Hỏi sau bao lâu thì anh ta trả hết nợ _Bài này đáp án là 67, làm sao vậy?

1 trả lời:

0

- Không có lãi à? ( hỏi thôi à) :))

#1: ngày 25/11/2016
14

Thêm bình luận