1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Trao đổi về một dạng toán tìm số dư trong toán casio


6 trả lời:

1

A chia 51 dư 1 

13x chia cho 51 chỉ có 4 số dư là 1; 13; 16;4

#6: ngày 22/08/2016
132

Thêm bình luận

0

bạn giải giúp mình được không =))) nhớ ghi lời giải nha =))Tìm số dư khi chia số A = 71 + 72 + ....+ 72013 cho 13

#7: ngày 28/11/2016

Thêm bình luận