1. Toán Máy tính bỏ túi VN
  2. Toán sơ cấp casio, vinacal (THCS,THPT)
  3. Phép chia, biểu diễn các số thực

Tổng các hệ số của hệ thức


0

0

Tổng các hệ số

(3 - 4x+ x2)2016 . ( 3 + 4x + x2)2017

Ai giải cho 100HT ( đúng nha )

1 trả lời:

0

calc x=1 KQ là 0...................................

#1: ngày 22/12/2016

Thêm bình luận