1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

6 ấu trùng sâu ăn cái cây 109 chiếc lá


0

3

Có 1 cái cây nhỏ có 109 chiếc lá và 6 ấu trùng sâu rất thích ăn lá trên cây . Biết 1 ấu trùng sau 3 ngày có thể ăn được 3 chiếc lá khi thành sâu .Hỏi sau 1 tuần số lá 10 ấu trùng ăn là bao nhiêu.Biết ấu trùng thành sâu với thời gian khác nhau:1 ngày ,2 ngày ,3 ngày ,4 ngày .Hai ấu trùng còn lại thành sâu với tg bằng nhau bằng 1 phần 2 tổng tg 4 ấu trùng kia nở.(mỗi sâu ở vị trí khác nhau ko ăn đụng chạm nhau)frown.

73
3 trả lời:

1

Thời gian hai ấu trùng còn lại thành sâu: $\dfrac{1}{2}.(1+2+3+4)=5$ (ngày)

Vì trong thời gian còn là ấu trùng chúng không ăn lá cây nên ta chỉ tính số lá cây chúng ăn sau khi thành sâu

Trong thời gian 1 tuần Ấu trùng I biến thành sâu trong: 7 - 1 = 6

Tương tự, các ấu trùng còn lại biến thành sâu trong lần lượt là 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày và hai con còn lại trong 2 ngày

Sau 1 ngày mỗi ấu trùng ăn được: 3 : 3 = 1 (chiếc lá)

Do đó, Sau 1 tuần cả 6 ấu trùng ăn được: 6.1 + 5.1 + 4.1 + 3.1 + 2.1 + 2.1 = 22 (chiếc lá)

   Đáp số: 22 chiếc lá.

#1: ngày 26/07/2016
616

Cảm ơn bạn đã giải chi tiết » Ẩn danh 786554 0 0 ngày 15/11/2018

Thêm bình luận

1

22 chiec la do khong sai vao dau duoc

#2: ngày 01/09/2016
31

Thêm bình luận

1

bài này tui ra kết quả bằng :22

đúng không

#3: ngày 25/07/2016
471

Thêm bình luận