1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cây nhỏ có 109 chiếc lá và 6 ấu trùng sâu rất thích ăn lá trên cây


0

3

Có 1 cái cây nhỏ có 109 chiếc lá và 6 ấu trùng sâu rất thích ăn lá trên cây . Biết 1 ấu trùng sau 3 ngày có thể ăn được 3 chiếc lá khi thành sâu .Hỏi sau 1 tuần số lá 10 ấu trùng ăn là bao nhiêu.Biết ấu trùng thành sâu với thời gian khác nhau:1 ngày ,2 ngày ,3 ngày ,4 ngày .Hai ấu trùng còn lại thành sâu với tg bằng nhau bằng 1 phần 2 tổng tg 4 ấu trùng kia nở.(mỗi sâu ở vị trí khác nhau ko ăn đụng chạm nhau)frown.

 

4 trả lời:

1

chủ đề này đã có người đăng rồi nên dề nghị bạn là ko đăng nữa

#1: ngày 20/01/2017
196

Thêm bình luận

1

ket qua bang 22/1 nha ban

dung khong ?

#2: ngày 19/01/2017
471

Thêm bình luận

1
là 2 đó bạn mk thi rồi
#3: ngày 19/01/2017
9

Thêm bình luận

1

Hình như đáp án là 22.

#4: ngày 19/01/2017
90

Thêm bình luận