1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác

Đếm tam giác tạo thành từ đoạn A đến B là A1; A2; A3;... A2004


0

1

Trên đoạn thẳng AB lấy 2006 điểm khác nhau đặt tên theo thứ tự từ A đến B là A1;A2;A3;...A2004. Từ điểm M không nằm trên đoạn thẳng AB ta nối M với các điểm A;A1;A2;A3;...;A2004;B. Tính số tam giác tạo thành.

249
2 trả lời:

1

Giải:

     Trên đoạn thẳng AB có các điểm A;A1;A2;A3;...;A2004;B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

     Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

     Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành 2005.2006=4022030 tam giác (nhưng lưu ý MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do đó số tam giác thực có là 4022030:2=2011015.

#1: ngày 23/04/2017
249

Thêm bình luận

1

củng hay cảm ơn nhiều nha khang

#2: ngày 24/04/2017
3

Thêm bình luận