1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm n tự nhiên sao cho 2n^3 + 3n = 19851986


0

3

Tìm n tự nhiên sao cho $2{n^3} + 3n = 19851986$

6 trả lời:

1

thanks mình hiểu rùi

 

#1: ngày 16/08/2016
44

Thêm bình luận

1

2n3 + 3n = 19851986

5n3 = $19851986$

n3 = $19851986$ $ \div $ $5$

n3 = ${3970397,2}$

n = $\sqrt[3]{{3970397,2}}$

n = $158,3475392$

#2: ngày 16/08/2016
44

sai rồi sao 2n^3 + 3n lại bằng 5n^3 » Nguyễn Quỳnh Chi 0 0 khoảng 1 tháng

Thêm bình luận

0

cảm ơn nhé mk hiểu rồi

#3: ngày 20/08/2016
196

Thêm bình luận

0

cảm ơn bạn nhiều nha ^_^

#4: ngày 18/08/2016
471

Thêm bình luận