1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Anh hơn em 6 tuổi và tuổi anh hiện nay gấp 4 lần tuổi em


0

5

Anh hơn em 6 tuổi. Biết rằng tuổi anh hiện nay gấp 4 lần tuổi em trước đây khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tuổi của anh hiện nay.

5 trả lời:

2

đặt tuổi em là a
-> tuổi anh là a+6
tuổi anh bây giờ là a+6 thì tuổi em lúc đó sẽ là a-> lúc anh  a tuổi thì em sẽ là a-6
-> pt: 4(a-6)=a+6
đúng thì tặng mình H nha

#1: ngày 04/02/2017
20

Thêm bình luận

1

DUNG DO smiley

#2: ngày 08/02/2017
112

Thêm bình luận

1

Bạn gọi tuổi em là a-6 => Tuổi anh là a

Khi anh = tuổi em hiện nay thì tuổi anh khi đó giảm đi 6 tuổi so vs bây giờ

Nên tuổi em khi đó cx giảm 6 tuổi so với bây giờ

=> a=4(a-12)

Giải a ra

#3: ngày 08/02/2017
13

Thêm bình luận

0

UKMsmiley

#4: ngày 08/02/2017
3

Thêm bình luận