1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính U17 U18 biết U1=1 U2=4 U3=15 U4=56


0

3

Cho :U1=1 U2=4 U3=15 U4=56

a)tính Un theo n

b)Tính U17 u18

73
10 trả lời:

1

Hình như bài này từng có người làm rùi ý để mình làm lại cho smiley

$Un = a{n^3} + b{n^2} + cn + d$

Thế U(1); U(2); U(3); U(4) vào là đc PT 4 ẩn

$\left\{ \begin{array}{l}
a + b + c + d = 1\\
8a + 4b + 2c + d = 4\\
27a + 9b + 3c + d = 15\\
64a + 16b + 4c + d = 56
\end{array} \right.$

=> $a = \dfrac{{11}}{3};b =  - 18;c = \dfrac{{94}}{3};d =  - 16$

Từ đó => U17=13329; U18=16100 smiley

#1: ngày 11/08/2016
62

Thêm bình luận

1

ông hỏi làm gì ông có mối quan hệ gì vơi người đó à

#2: ngày 13/08/2016
73

Thêm bình luận

1

này chứ không phải ni

#3: ngày 11/08/2016
471

Thêm bình luận

1

ở đâu có đề ni

#4: ngày 11/08/2016
230

Thêm bình luận