1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tổng các ước nguyên dương các số bé hơn N


1

8

Cho số nguyên dương n. Ký hiệu $\sigma \left( n \right)$ là tổng các ước nguyên dương bé hơn n. Ví dụ $\sigma \left( 3 \right) = 1 + 3 = 4;\sigma \left( 4 \right) = 1 + 2 + 4 = 7$

a, Tính $\sigma \left( {1012017} \right)$

b, Đặt $S\left( n \right) = \sigma \left( 1 \right) + \sigma \left( 2 \right) + \sigma \left( 3 \right) + ... + \sigma \left( n \right)$. Tính S(2017), S(1012017)

145
16 trả lời:

2

thịnh có ô bấm vào nó là công nhận đc bài chuẩn à

#1: ngày 14/12/2016
196

Thêm bình luận

2

chán thiệt ql cấp 3 mà ko  coongn nhận được bài chuẩn

#2: ngày 14/12/2016
196

Thêm bình luận

1
Thịnh ơi, sao mik là Quản Lý Cấp 3 cx ko công nhận đc Bài Chuẩn nek???. Mik Tim ko có cái ô Công Nhận Bài Chuẩn.
#3: ngày 14/01/2018
471

Thêm bình luận

1

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 21:46 14/12/2016

â thịnh bài tui sai chỗ nào ?

Tổng ước nguyên dương mà đâu phải phần nguyên gì đâu mà phải tính $Int\left(\dfrac{2017}{X}\right)$ hả Ngân!

#4: ngày 15/12/2016
616

Thêm bình luận