1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn mất 24/5 h đầy bể


0

1

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước ) 24/5 h đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9h sau mới mở thêm vòi thứ 2 thì sau 6/5 h nữa mới đầy bể . Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ 2 thì sau bao lâu mới đầy bể ?

Chuyên mục giải toán cùng ĐÀO PHAN VAN MINH iphone 5s

14
1 trả lời:

1

Gọi x(giờ) là t/gian vòi 1 chảy đầy vể (x > 24/5)
y là t/gian vòi 2 chảy đầy bể (y> 24/5)
Trong 1 h vòi 1 chảy 1x1x (bể)
Trong 1 h vòi 2 chảy 1y1y (bể)
\Rightarrow Trong 1 h 2 vòi cùng chảy: 1:245=5241:245=524
Theo đề ta có phương trình:
[​IMG]
Vậy nếu chảy 1 mình vòi 2 chảy 8h đầy bể

#1: ngày 30/06/2016
471

Thêm bình luận