1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cách tính gửi n đồng vào ngân hàng với lãi suất a%/tháng


0

2

Chỉ mình cách tính toán lãi suất với!

Vd như Thầy A gửi n đồng vào ngân hàng với lãi suất a%/tháng. Hỏi sau x năm thì thầy A có bao nhiêu đồng?

-Thầy A gửi n đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,xx% 1 tháng, sau x năm thầy có ***000000 đồng hỏi ban đầu thầy A đã gửi bao nhiêu?

3 trả lời:

1

có công thức tính nha bạn https://www.youtube.com/watch?v=oURUanTZElY&list=PLToOY6vcfQZux8VMWhPRVhm8-PMzqIUmN&index=30

kink xem thầy HD cho d6e4 hiểu nhé bạn

 

#1: ngày 02/04/2016
230

Thêm bình luận

1

@Nguyễn Quang Kiệt: 20:18 01/04/2016

Số tiền sau x năm n*(1+a%)^(12*x).       Còn câu dưới chỉ cần dùng solve là ra

bạn có thể chỉ cho mình cụ thể cah tính bài dưới không

 

#2: ngày 02/04/2016
90

Thêm bình luận

1

Số tiền sau x năm n*(1+a%)^(12*x).       Còn câu dưới chỉ cần dùng solve là ra

#3: ngày 01/04/2016
7

Thêm bình luận