1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Viết căn thế nào trên MTBT


0

5

Ghi căn trên MTBT thế nào nhỉ?

5 trả lời:

1

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 11:05 26/08/2016

căn là vầy nà

√√√√ mún bao nhiêu lại chẳng có ( nhập trên bàn phím lun)

Ở đâu trên bàn phím vậy.

#1: ngày 29/08/2016
27

Thêm bình luận

1

căn là vầy nà

√√√√ mún bao nhiêu lại chẳng có ( nhập trên bàn phím lun)

#2: ngày 26/08/2016
230

Thêm bình luận

1

dễ mà trên máy tính bỏ túi của cậu có chữ căn mà

#3: ngày 25/08/2016
471

Thêm bình luận

0

cứ bấm Alt+251 nhớ đè Alt

√√√√√√

#4: ngày 31/08/2016
230

Thêm bình luận