1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tìm quảng đường AB với vận tốc 40 km/h, nghỉ 15 phút


0

1

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được 15 phút, người đó gặp một ô tô, từ B đến với vận tốc 50 km/h. ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi trở lại B và gặp người đi xe máy tại một một địa điểm cách B 20 km. 
Tính quãng đường AB.

Bạn mình tính bài này ra nhiều kết quả khác nhau, các bạn hướng dẫn bài này giúp tụi mình nha!

1 trả lời:

1

Vì V của xe máy là 40km/h nên sau 15' đi xe máy sẽ đi được 10km.

Sau khi đi được 10km thì gặp xe ô tô, từ đó suy ra ô tô cách A 10km, ô tô đó cần 12' để đến A, thời gian đó đủ để cho xe máy đi được 8km

Hiện tại xe máy đang cách A 18km, nhưng ô tô nghỉ ở A 15', thời gian này đủ để xe máy đi 10km.

Vậy bây giờ xe máy cách A 28km và ô tô vẫn ở A(cách A 0km)

Mà để 2 xe gặp nhau thì cả 2 xe phải cách A 220km, mà khi đó nó cách 20km 

=> Quảng đương AB dài 240km

#1: ngày 25/03/2016
90

Thêm bình luận