1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác

Tam giác vuông ABC có AB=4.0312cm, BC=8.0151cm


0

15

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính đường cao AH. Biết AB=4.0312cm, BC=8.0151cm

(làm tròn đến năm chữ số ở phần thập phân) ?

406
6 trả lời:

1

wow chính xác vãi

#1: ngày 07/03/2017
255

Thêm bình luận

1

đây là kq rất chính xác

bài này chính do mk đăng đấy

wa dễ đúng ko

#2: ngày 03/03/2017
249

Thêm bình luận

1

Cũng có cách khác như sau:

- Dùng định lý Pytago tính: 

(không cần ra kết quả để tránh sai số)

- Áp dụng công thức 

Thay số vào ta tính được: AH = 3. 48423 (cm2)

#3: ngày 03/03/2017
18

Thêm bình luận

1

Dùng Pytago tính được AC. Sau đó áp dụng hệ thức lượng 1/AH^2= 1/AB^2 +1/AC^2 là ra. kết quả: AH= 3,48423

#4: ngày 02/03/2017
1

Thêm bình luận