1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác

Tam giác vuông ABC có AB=4.0312cm, BC=8.0151cm


6 trả lời:

0

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính đường cao AH. Biết AB=4.0312cm, BC=8.0151cm

(làm tròn đến năm chữ số ở phần thập phân) ?

#6: ngày 25/10/2017
145

Thêm bình luận

0

Nguyễn Vĩnh Phú: 20:30 02/03/2017

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính đường cao AH. Biết AB=4.0312cm, BC=8.0151cm

(làm tròn đến năm chữ số ở phần thập phân) ?

smiley

#7: ngày 07/03/2017
471

Thêm bình luận