1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Một Sân Hình Vuông Lót Gạch Hình Vuông Xanh Và Đỏ...


1

2

Một sân hình vuông lót gạch hình vuông cùng cỡ hết 4044121 viên gạch gồm hai màu đỏ xanh. Màu đỏ nằm trên hai đường chéo còn lại là màu xanh. Tính số gạch mỗi loại.

1 trả lời:

1
kq 4021 viên đỏ và 4040100 viên xanh
#1: ngày 01/12/2017

Thêm bình luận