1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Bài giảng theo chuyên đề
  3. Toán trung học cơ sở

Cách khai triển và rút gọn đa thức nhanh

Cách khai triển và rút gọn đa thức nhanh và hướng dẫn cách giải gắn nhất. Việc ứng dụng máy tính bỏ túi casio vào học toán hiểu quả.
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

bài này chỉ tính ra KQ chứ không có cách trình bày nhé các bạn chỉ áp dụng cách này vào những bài toán bảo tính KQ thôi nhé. Tính năng của CALC