1. Casio fx580VN X
 2. Tổng quát - cài đặt

Sơ lược tính năng nổi trội trên máy tính CASIO fx-580VN X

Giới thiệu các tính năng mới của máy tính khoa học Casio fx580VN X cho học sinh THCS và THPT. Ngoài việc thay đổi giao diện có độ phân giải cao, Casio còn cập nhật nhiều chức năng mới như SOLVE, giải phương trình bậc cao...
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

1. Những thay đổi hình thức bên ngoài

 • Phím x tách rời để dễ dàng nhập liệu.
 • Phím OPTN để gọi ra những tính năng trong một phương thức, ví dụ:


2. Giao diện trực quan và dễ hiểu

 • Danh sách các phương thức tính toán:

 • Hiển thị danh sách biến nhớ:

3. ŽMàn hình có độ phân giải cao

 • Với độ phân giải 192×63 làm cho các biểu thức hiển thị rõ ràng hơn, ví dụ:


4. Ngôn ngữ Tiếng Việt cho máy:

5. Hiển thị nhiều dòng tính toán

 • Người dùng có thể nhập vào nhiều dòng tính liên tiếp nhau, ví dụ:

Đối với THCS:

 • Kiểm tra số nguyên tố có 4 chữ số
 • Lưu phần thương và phần dư trong phép chia
 • Tính năng kiểm tra đúng/sai
 • Thông báo vô nghiệm khi giải phương trình bậc hai

Đối với THPT:

 • Tốc độ xử lí vượt trội
 • Cực trị của hàm số bậc ba
 • Giải hệ phương trình 4 ẩn
 • Giải phương trình bậc 4
 • Giải bất phương trình bậc 4
 • 45 dòng tính toán trong bảng giá trị TABLE
 • Chỉnh sửa trực tiếp giá trị x trong bảng giá trị TABLE
 • Tính góc giữa hai Vectơ
 • 4 biến nhớ Véc-tơ
 • Phần thực và phần ảo của số phức
 • Tính số trung vị, phương sai và hiển thị bảng danh sách các giá trị thống kê
 • 47 hằng số khoa học