1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Danh sách bài đăng
Chiêu tính kết quả tràn màn hình
Giải đề casio THCS năm 2007 - Bài 1 - Chiêu tính kết quả tràn màn hình


Những biến đổi biểu thức giải Toán bằng casio
Video hướng dẫn các phương pháp để tính giá trị biểu thức đồng thời phân tích ưu và nhược điểm của các phương pháp.

Kỉ lục của game thủ chơi game 2048
This involved hacks. Ctrl-Shift-J and knowledge of Javascript made it easy to have the game start me with a bunch of well-placed tiles already on the board. That said, if anyone wanted to see this game beaten, this is what it might look like. Sorry that it takes a while for my


Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa
Bài giảng về dạng Toán tìm tận cùng của 1 lũy thừa với các loại chính: Tìm 1 chữ số tận cùng, Tìm 2 chữ số tận cùng và Tìm 3 chữ số tận cùng

Lãi suất, quy tắc hình thành lãi suất và bài toán dân số đơn giản
[CHUYÊN ĐỀ CASIO] Chương 7 Lãi suất 1 Quy tắc hình thành lãi suất và bài toán dân số đơn giản


Phép nhân, phép chia hai đa thức - cô Bùi Thanh Bình
Tìm phần dư của 1 đơn thức cho đa thức, nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức.

Phương pháp tính tổng dãy số có quy luật
Các phương pháp tính tổng các dãy số có quy luật tại Online Math

Giải rubik 5x5x5 theo phong cách bá đạo
Mời các bạn theo dõi video hướng dẫn chơi rubik theo phong cách thần thánh của Nguyễn Trung Kiên