1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
Phương pháp tính chính xác giá trị biểu thức có thể bạn chưa biết
Qua một số đề thi trên trang web http://maytinhbotui.vn, tôi nhận thấy có một số bạn chưa biết các phương pháp tính chính xác giá trị biểu thức như phép nhân, lũy thừa cơ số lớn,... Vì vậy nên tôi làm bài viết này để giúp cho các bạn biết thêm về nó cũng như các phương pháp tính.

Chức năng của Fix, Sci, Norm trên máy tính Casio fx 570VN PLUS
Đây là cách hướng dẫn các chức năng của Fix, Sci,Norm của máy tính Casio fx 570VN PLUS

Hướng dẫn tính toán và cài đặt máy Casio fx-570ES
Hướng dẫn tính toán và cài đặt máy Casio fx-570ES, loại máy được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng