1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
Kết quả thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính bỏ túi cấp thị xã Bình Long - Bình Phước 2014 - 2015
Cuộc thi máy tính casio cấp thị xã Bình Long - Bình Phước đã công nhận 15 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thị xã năm 2014 - 2015.

Kết quả cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm học 2014 - 2015
Cuộc thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay Quốc gia năm học 2014-2015 được tổ chức vào ngày 28/03/2015 đã có kết quả chính thức.

Kết quả HSG giải toán trên máy tính cầm tay Bà Rịa - Vũng Tàu - 2015 - 2016
Kết quả thi toán máy tính bỏ túi Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 - 2016 công nhận 215 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, năm học 2015-2016.