1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Quốc gia năm học 2014 - 2015
Công văn số 122/BGDĐT-GDTrH ngày 09/01/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015

Cuộc thi giải Toán trên máy tính bỏ túi Quốc gia, lần 16 - năm học 2015 - 2016
Cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay Casio Quốc gia năm học 2015 - 2016 được tổ chức vào ngày 30-31/03/2016 tại 4 cụm thi: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Long An