1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hướng dẫn - giới thiệu
Cảm ơn 1 Theo dõi Sao chép

Hướng dẫn các thao tác tính toán cơ bản và cách cài đặt dành cho dòng máy Casio 570ES. Hiện nay dòng máy tính này đã ngưng sản xuất và được thay thế bằng dòng máy Casio fx-570ES PLUS thông minh hơn.