1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
Đếm số tam giác trong tháp tam giác
Tháp tam giác kích thước n là là một tam giác giác đều cạnh n được chia làm tam giác đều có cạnh bằng 1 xếp vừa khít. Hỏi với n = 2074 thì có bao nhiêu tam giác đều tạo thành. Hình minh họa: Tháp tam giác kích thước