1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
6 ấu trùng sâu ăn cái cây 109 chiếc lá
Có 1 cái cây nhỏ có 109 chiếc lá và 6ấu trùng sâu rất thích ăn lá trên cây . Biết 1 ấu trùng sau 3 ngày có thể ăn được 3 chiếc lá khi thành sâu .Hỏi sau 1 tuần số lá 10 ấu trùng ăn là bao nhiêu.Biết ấu trùng thành sâu với thời gian khác nhau:1 ngày ,2

Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107
Một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ là 107. Tổng của số bị trừ và hiệu là 115. Tìm số bị trừ, số trừ và hiệu.

Bài toán lớp 11 nâng cao 2019 , bài toán khó áp dụng thực tế
cho y=f(x)=(x^2-x+1)/(x-1) tịnh tiến theo vecto v=(a;b) thành y'=g(x)=X^2/(x+1) tính a nhân b


Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn
Phòng Giáo Dục – Đào Tạo Quận 3 Trường THCS Lê Quý Đôn ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán. Khối 7 Thời gian: 90’ (không kể thời gian phát đề) Bài 1(3đ): Thực hiện phép tính: Bài 2(2đ): Tìm x, biết: Bài 3(1đ): Tìm x, y, zĐếm hình thoi trong tháp tam giác
Bài 6:(1 điểm) Trong cuộc thi [SMART CALC] – Tuần 1 chỉ có 3 thí sinh giải được bài đếm số tam giác có trong tháp tam giác. Cô Hươngđã sửađể lại như sau: Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác

Công thức tổng quát 1/1 + 3/2 + 6/3 + 10/4 + ..... + 2027091/2013
Tìm công thức tổng quát và tính tổngcủa dãy số cực khó sau: giúp mình đề khó đấy 1/1+ 3/2 + 6/3 + 10/4 + 15/5 + 21/6 + ..... + 2027091/2013

Tìm min: (a+b+c+d)(1/a+1/b+1/c+1/d)
Tìm giá trị nhỏ nhất của:$\dfrac{{a + b + c + d}}{{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} + \dfrac{1}{d}}}$