1. Bí quyết Web 5 ngày
Cách ngủ ít mà không thấy mệt mỏi
"Tâm ngủ trước, thân ngủ sau" Con người khó ngủ không phải vì họ không muốn ngủ mà là do cái thân mệt mỏi rã rời nhưng cái tâm không chịu ngủ. Thực chất là vì sâu trong nội tâm chúng ta vẫn còn điều lo lắng, vẫn còn điều bất an nên chưa thể an tâm đi ngủ.