I. Mục đích và phạm vi thu thập

1. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website maytinhbotui.vn bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập (được mã hóa), đơn vị công tác, giới tính, ngày sinh, email (không bắt buộc), số điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà maytinhbotui.vn cần thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch. Thông tin trên cần để maytinhbotui.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người thành viên.

2. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website maytinhbotui.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

3. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste maytinhbotui.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


II. Phạm vi sử dụng thông tin

1. Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

2. Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

3. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website maytinhbotui.vn.

4. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

5. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại maytinhbotui.vn

6. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.


III. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện xóa bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của maytinhbotui.vn.


IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đại diện: HOÀNG HỒ NAM
Địa chỉ: Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.
Email: namhh@maytinhbotui.vn
Mã số thuế: 8353652727


V. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

1. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu maytinhbotui.vn thực hiện việc này.

2. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại maytinhbotui.vn Khi tiếp nhận những phản hồi này, maytinhbotui.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, maytinhbotui.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

1. Thông tin cá nhân của thành viên trên maytinhbotui.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của maytinhbotui.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, maytinhbotui.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên trên maytinhbotui.vn

5. Ban quản lý maytinhbotui.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý maytinhbotui.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.