1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Luyện Toán thi đại học

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học không gian

Chuyên đề: Hình học không gian là một trong số các chuyên đề của Bộ đề ôn luyện môn Toán THPT.Tài liệu mô tả chi tiết và đầy đủ các dạng toán hình học không gian.Bổích cho học sinh ôn thi đại học , cao đẳng...
Cảm ơn 1 Theo dõi Sao chép

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

KIẾN THỨC CĂN BẢN

A. QUAN HỆ SONG SONG

I. Đường thẳng song song

- Định nghĩa: a // b ↔ a ∩ b = Ø và a, b là con của (α)

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 1: 

II. Đường thẳng song song với mặt phẳng

- Định nghĩa: a // (α) ↔ a ∩ (α) = Ø

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 2: Tiêu chuẩn song song

Định lý 3: 

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

 

III. Hai mặt phẳng song song

- Định nghĩa: (α) // (β) ↔  (α) ∩ (β) = Ø

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 4: Tiêu chuẩn song song

Định lý 5: 

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian


Định lý 6: (Định lý Talet trong không gian) Các mặt phẳng song song định trên hai cát tuyến những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian


B. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

I. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

II. Hai mặt phẳng vuông góc

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hình học không gian tại maytinhbotui.vn để xem.