1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hình học không gian

Bài toán một lon sữa “ông Thọ” có khối lượng tịnh 397 (g)


1

9

Biết rằng một lon sữa “ông Thọ” có khối lượng tịnh 397 (g). Khối lượng riêng của sữa là 1,24 g/cm3. Hỏi cần thiết kế hộp sữa hình trụ có diện tích theo cm ít nhất là bao nhiêu để chứa vừa đủ khối lượng sữa trên (diện tích khe hỡ không đáng kể). Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân.

73
13 trả lời:

2

@LE THAO CHAN: 18:45 13/06/2016

Biết rằng một lon sữa “ông Thọ” có khối lượng tịnh 397 (g). Khối lượng riêng của sữa là 1,24 g/cm3. Hỏi cần thiết kế hộp sữa hình trụ có diện tích theo cm ít nhất là bao nhiêu để chứa vừa đủ khối lượng sữa trên (diện tích khe hỡ không đáng kể). Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân.

Có khối lượng và khối lượng riêng bạn dễ dàng tính được thể tích, sau đó tham khảo bài này: http://maytinhbotui.vn/Forums/Topic/bai-toan-thiet-ke-hop-sua-co-dien-tich-toan-phan-be-nhat

#1: ngày 13/06/2016

Thêm bình luận

2

#2: ngày 15/09/2016
18

Thêm bình luận

2

kết quả này đúng nha bạn : 259,0759 nhé 

chúc bạn học giỏi

#3: ngày 25/08/2016
35

Thêm bình luận

2

kết quả này đúng nha 259,0759

#4: ngày 11/08/2016
199

Thêm bình luận