1. Diễn đàn toán Violympic
  2. Thông báo-Góp ý ✔
  3. Thông báo ✔

Thông báo Tạo Forum chuyên toán violympic


0

0

  Mình tạo ra forum theo sáng kiến của ad là tạo 1 forum chuyên về toán violympic, ngày tạo: 13/9/2016, người tạo:Nguyễn Văn Thi

                                                                                                                                 -----Thân-----

3 trả lời:

1

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 20:14 15/09/2016

@ Nguyễn Văn Thị haha cheekylaugh

Thị ở đâu, có cl ý

#1: ngày 15/09/2016
1

Thêm bình luận

1

được đấy Nguyễn Văn Thị Trường THCS Cát Thắng

#2: ngày 13/09/2016
2

Thêm bình luận

0

@ Nguyễn Văn Thị haha cheekylaugh

#3: ngày 15/09/2016

Thêm bình luận