1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

thắc mắc sau khi bảo trì


0

11

mọi người ơi tại sao sau khi bảo trì thành tích của mk bị mất hết vậy?

25 trả lời:

2

ht mk còn nhưng mất vài trăm ht xếp hạng

#1: ngày 22/07/2017
6

Thêm bình luận

2

và còn nhiều thành tích khác

#2: ngày 21/07/2017
406

Thêm bình luận

2

nào là cảm ơn ; chia sẻ ;danh tiếng

#3: ngày 21/07/2017
406

Thêm bình luận

2

mà mk đả cố gắng gây dựng

#4: ngày 21/07/2017
406

Thêm bình luận