1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

[Toán IQ] Điền số vào chỗ chấm ... + ... + ... = 30


0

7

TÌM NGƯỜI THÔNG MINH: Chỉ có khoảng 2% số người giải được câu này thôi

Điền số vào chỗ chấm: ... + ... + .... = 30, các số có thể điền chỉ có thể là: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 (Chú ý các số này có thể sử dụng lặp lại)

6 trả lời:

1

Bài này tôi không cần làm cũng có thể biết là không có đáp án, bởi vì các số đề bài cho chỉ là số lẻ mà tổng lại có ba số nên kết quả chỉ có thể là số lẻ. Mà kết quả ở đây là 30, số chẵn, vậy chắc chắn không có đáp án.

#1: ngày 11/09/2016
616

Thêm bình luận

1

tui nghĩ chỉ có 2% số người không hiểu đầu bài thì đúng hơn đólaugh

#2: ngày 11/09/2016
2

Thêm bình luận

1

Anh Thịnh nói đúng đó , bạn tuwh nghĩ đề bài hay đề bài sai vậy?

#3: ngày 11/09/2016
164

Thêm bình luận

0

Bài toán trrên báo VnExpress đó mà

#4: ngày 21/11/2016
12

Thêm bình luận