1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Số 300^300 trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số?


1

5

Số 300300 khi viết trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số?

73
10 trả lời:

2

Tính trên Casio fx-500MS: 2.7 ^ 100 = (1.36891479 × 1043  ) (44 chữ số) 
Lời bình: dùng chương trìnhMapleta có thể tìmđược 3300  bằng một lệnh đơn giản: >3^300 và được 
ngay kết quả: 
3^ 300 =   1368914790585883759913260273820883159664636956253374364714801 
9007836899717749907659380020615568894138825048444059799404281 
3512732765695774566001. 
Từ đây (trực tiếp hoặc nhờ một lệnh đếm) ta có: 3 ^300 có 144 chữ số 

đáp số 300^300 co 744 chu so

#1: ngày 29/06/2016
196

Thêm bình luận

1


Giải: 
Ta có:  300300 = (3 × 100)300  = 3 300 × 100300  = 3300 × 10600
Vì 3 300 = 3 4 × 75 = 81 75 tận cùng bằng 1 nên 300 300 có tận cùng bằng 600 chữ số 0. 
Mặt khác: 300300  =3300 × 10600 =33.100  × 10600 =27100  × 10600 =2.7100 . 10100 . 10 600 =2.7100  . 10700  
Đáp số: 300^ 300 có tất cả 744 chữ số.

#2: ngày 29/06/2016
196

Thêm bình luận

1

int(300.log(300))+1=744

#3: ngày 27/07/2016
12

Thêm bình luận

1

744 số nha bạn!

#4: ngày 12/07/2016
44

Thêm bình luận