1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

[Toán IQ] Điền số vào chỗ chấm ... + ... + ... = 30


6 trả lời:

0

bạn viết dề có sai ko vậy hay là bạn viết sàm???????????????surprise

 

#6: ngày 21/11/2016
255

Thêm bình luận

0
(11 - 1)+(13 - 3)+(15 - 5)=30
#7: ngày 21/11/2016

Thêm bình luận