1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức một biến

Đa thức f(x) khi chia cho x2 - 2x + 2 dư 3x - 1, khi chia cho x2 + 4x + 6 dư -5x + 7


0

2

1. Đa thức f(x) khi chia cho x2 - 2x + 2 dư 3x - 1, khi chia cho x2 + 4x + 6 dư -5x + 7. Tìm phần dư của phép chia f(x) cho (x2 - 2x + 2)(x2 + 4x + 6). 

2. Anh Khoa mua 1 căn hộ chung cư trị giá 800 triệu đồng. Anh trả trước 300 triệu số tiền còn lại anh Khoa vay tiền ngân hàng. Anh muốn trả hết nợ trong vòng 10 năm với lãi suất 7.3% một năm. Mỗi tháng anh Khoa trả bao nhiêu tiền? Tính tổng số tiền lãi mà anh Khoa phải trả trong vòng 10 năm.

(đây là đề thi MTCT tỉnh BR-VT 2016-2017 m.n giúp mk nha. Thanks m.n nhìu!!!)

4 trả lời:

1

b1 

Dùng định lý Bơ-du ta có
Số dư khi chia f(x) cho x-1 là f(1)
Thay vào ta có 
f(1)= 1+2.1+4.1-1
=1+2+4-1
=6
Vậy khi chia x^3+2x^2+4x-1 cho x-1 là 6
#1: ngày 23/01/2017
471

Thêm bình luận

1

Định lí Bơ-đu mk còn chưa từng nghe nói nữa thì sao mà mk biết được

#2: ngày 24/01/2017
249

Thêm bình luận

1

mk bó tay chấm com

ko bit

#3: ngày 23/01/2017
249

Thêm bình luận

0

Quân ơi là sao mk ko hiểu

#4: ngày 23/01/2017

Thêm bình luận