1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
Tính chiều cao hình thang có diện tích 12cm2 và đường chéo 5cm
Tính chiều cao của hình thang cân có diện tích 12cm2 và đường chéo là 5cm nếu có nhiều giá trị nhập giá trị nhỏ trước ,cách nhau bằng dấu ";"

Đếm số góc bé hơn 180 độ trong 2058 đường thẳng đồng quy
Cho 2058 đường thẳng đồng quy tại một điểm, biết rằng không có đường thẳng nào đôi một trùng nhau. Hỏi có bao nhiêu góc bé hơn 180 độ được tạo thành?

Tổng của tích 5 số nguyên dương là 2014 nhận bao nhiêu giá trị?
Tích của 5 số nguyên dương là 2014. Hỏi tổng của chúng có thể nhận bao nhiêu giá trị?


Bỏ và lấy bi vào/ra hộp theo nguyên tắc
Bạn Hảo bỏ bi vào hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu lấy ra 1 viên, ngày thứ hai lấy ra 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày

Chị Hoa vay 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng
Chị Hoa vay ngân hàng 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng.Trong 2 năm đầu chị Hoa chỉ trả lãi hàng tháng theo lãi suất của ngân hàng,những năm còn lại chị trả 500 nghìn đồng /tháng.Hỏi sau bao nhiêu tháng chị Hoa sẽ trả hết nợ ? Giải chi

Tìm số dư trong phép chia lũy thừa bậc cao
Tìm số dư trong phép chia lũy thừa bậc cao - Toán máy tính Casio

Cho a + b + c = 1 và 1/a+1/b+1/c=0, tính a^2+b^2+c^2
Cho a + b + c = 1 và$\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} = 0$. Tính giá trị biểu thứca2+b2+c2

Đề thi tuyến sinh vào THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - 2013-2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi:TOÁN Thời gian :150phút(không kể thời gian giao đề) Câu 1 (7 điểm) a. Giải phương trình

Bài giảng giải toán casio lớp 8, 9 TP Bắc Ninh
Các dạng toán Casio cơ bản dành học học sinh trung học cơ sở lớp 8, 9. Tài liệu của tỉnh Bắc Ninh