Đếm số tam giác trong tháp tam giác | 112297
  1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác
  4. Đếm số tam giác trong tháp tam giác

Chủ đề 1/3: Đếm số tam giác trong tháp tam giác


1

Tháp tam giác kích thước n là là một tam giác giác đều cạnh n được chia làm  tam giác đều có cạnh bằng 1 xếp vừa khít. Hỏi với n = 2074 thì có bao nhiêu tam giác đều tạo thành.

Tháp tam giác - Đếm tam giác

Hình minh họa: Tháp tam giác kích thước bằng 7

Ví dụ: Tháp tam giác có kích thước bằng 4 thì có 27 tam giác đều được tạo thành.

(bạn nào giải được giúp mình cách giải với, nghĩ mãi mà ko ra)

Phan Huynh Duc
3
21 trả lời:

2

Bạn vẽ hình ra sẽ thấy hàng 1 có 1 tam giác, hàng 2 có 3, hàng 3 có 5 ....

Vậy số tam giác tạo thành là :

               T=1+3+5+...+n (có 2074 số hạng) => (n-1)/2 +1 =2074 => n=4147 

                => T = (4147+1)*2074/2 = 4301476 tam giác

Bạn kiểm tra lại cho chắc nhé, cố lên ^^ 

#1: ngày 26/11/2015
Đỗ Mai Xuân Diệu
4

Thêm bình luận

2

công thức của bạn Sang là đùng nha 

#2: ngày 10/08/2016
Nguyễn Thành Trung
181

làm sao mà Sang có công thức ấy? Hồ Ly Tinh ngày 26/11/2017 0 0

Thêm bình luận

2

n=4 mình đếm được 16 tam giác mà bạn ??? 

#3: ngày 07/12/2015
Đỗ Mai Xuân Diệu
4

Thêm bình luận

1

@Đỗ Mai Xuân Diệu: 17:26 26/11/2015

Bạn vẽ hình ra sẽ thấy hàng 1 có 1 tam giác, hàng 2 có 3, hàng 3 có 5 ....

Vậy số tam giác tạo thành là :

               T=1+3+5+...+n (có 2074 số hạng) => (n-1)/2 +1 =2074 => n=4147 

                => T = (4147+1)*2074/2 = 4301476 tam giác

Bạn kiểm tra lại cho chắc nhé, cố lên ^^ 

Chưa đâu bạn thiếu mấy cái tam giác nằm ngược rồi !

Số tam giác là : 2233004247 smiley

 

#4: ngày 12/01/2016
Người ẩn danh 829253
0

Thêm bình luận

1
(n(n+2)(2n+1))/8
#5: ngày 09/08/2016
Sang
1

Thêm bình luận

1

ket qua la 2233004247

dung khong ?

#6: ngày 22/12/2016
Ban Quản Trị
318

Thêm bình luận

1

Phan Huynh Duc: 20:22 24/11/2015

Tháp tam giác kích thước n là là một tam giác giác đều cạnh n được chia làm  tam giác đều có cạnh bằng 1 xếp vừa khít. Hỏi với n = 2074 thì có bao nhiêu tam giác đều tạo thành.

Tháp tam giác - Đếm tam giác

Hình minh họa: Tháp tam giác kích thước bằng 7

Ví dụ: Tháp tam giác có kích thước bằng 4 thì có 27 tam giác đều được tạo thành.

(bạn nào giải được giúp mình cách giải với, nghĩ mãi mà ko ra)

Cảm ơn giờ mới biết công thức hihi

#7: ngày 13/12/2016
Lê Trung Hiếu
4

Thêm bình luận

1

haizz. đáp số đúng là 1491178001. các bạn làm mk thất vọng quá đi. n=1 thì có 1 tam giác. n=2 có 5. n=3 có 13. n=4 có 26. n=5 có 45. nếu đếm mấy cái đó mà ko đúng thì xem lại khả năng đếm hình đi nhá. công thức là x2+((x-1)x(x+1))/6. các bạn thử thế vô xem với các n lần lượt là 1,2,3,4,5 có đúng với các con số như mìn nói hay không. đâu phải tính số tam giác đơn. có những tam giác gồm 3 hay 9 tam giác đơn gộp thành nữa mà. nếu cần chi tiết công thức thì ib qua fb mk chỉ cho. nik là Lê Nguyên Tuân hình ông stephen hăking nhá. ông nghoẹo cổ ak.

#8: ngày 08/11/2016
Lê Nguyên Tuân
2

Thêm bình luận

1

co gì sai không?

#9: ngày 27/11/2015
Phan Huynh Duc
3

Thêm bình luận

Hỗ trợ