1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hướng dẫn sử dụng

Sách hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx580VN X đầy đủ

Sách hướng dẫn bản PDF full gồm 192 trang của công ty Casio - Nhật Bản. Hướng dẫn đầy đủ các bước từ căn bản đến nâng cao. Máy tính fx580VN X Plus là loại máy tính mới nhất cho thị trường Việt Nam
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Trước khi dùng máy tính

Về Hướng dẫn sử dụng này................................................................... 3

Khởi động máy tính.................................................................................3

Thận trọng...............................................................................................3

Bắt đầu....................................................................................................4

Các phương thức tính toán và cài đặt máy tính

Phương thức tính toán............................................................................8

Lập cấu hình cài đặt cho máy tính........................................................ 10

Nhập biểu thức và giá trị

Nhập biểu thức tính toán sử dụng giá trị...............................................17

Nhập biểu thức tính toán sử dụng Định dạng sách giáo khoa (chỉ có ở MathI/MathO hoặc MathI/DecimalO).....................................................21

Hiển thị kết quả tính toán dưới dạng có chứa √2, π, v.v... (Dạng số vô tỷ).......................................................................................................... 24

Tính toán cơ bản

Phép tính số thập phân tuần hoàn........................................................25

Chuyển kết quả tính toán......................................................................30

Phép tính số học................................................................................... 33

Phép tính phân số.................................................................................34

Phép tính phần trăm..............................................................................36

Phép tính độ, phút, giây (hệ lục thập phân).......................................... 37

Đa câu lệnh...........................................................................................39

Dùng ký pháp kỹ thuật.......................................................................... 39

Dùng ký hiệu kỹ thuật............................................................................41

Phân tích thành thừa số nguyên tố.......................................................42

Phép tính số dư.....................................................................................43

Lịch sử và hiển thị lại phép tính............................................................ 44

Dùng chức năng bộ nhớ....................................................................... 47

Tính hàm

Số Pi (π), cơ số lôgarit tự nhiên e..........................................................53

Các hàm lượng giác, hàm lượng giác nghịch đảo................................53

Các hàm hyperbolic, hàm hyperbolic nghịch đảo................................. 54

Chuyển đổi giá trị nhập sang đơn vị góc mặc định của máy tính......... 56

Các hàm số mũ, hàm lôgarit................................................................. 57

Các hàm lũy thừa, hàm lũy thừa căn....................................................59

Phép tính tích phân...............................................................................61

Phép tính vi phân.................................................................................. 64

Phép tính Σ............................................................................................65

Phép tính ∏...........................................................................................66

Chuyển đổi tọa độ chữ nhật - tọa độ cực..............................................67

Giai thừa (!)...........................................................................................70

Phép tính giá trị tuyệt đối (Abs).............................................................70

Số ngẫu nhiên (Ran#), số nguyên ngẫu nhiên (RanInt#)......................70

Hàm hoán vị (nPr) và hàm tổ hợp (nCr)................................................72

Hàm làm tròn (Rnd)...............................................................................72

Ước chung lớn nhất (GCD), bội chung nhỏ nhất (LCM).......................73

Phần số nguyên của giá trị (Int), số nguyên lớn nhất không vượt quá

giá trị (Intg)............................................................................................74

Dùng CALC...........................................................................................74

Dùng SOLVE.........................................................................................78

Hằng số khoa học................................................................................. 81

Chuyển đổi độ đo..................................................................................85

Sử dụng phương thức tính toán

Tính toán số phức.................................................................................90

Tính toán cơ số n.................................................................................. 94

Tính toán ma trận..................................................................................99

Tính toán véc-tơ..................................................................................108

Tính toán thống kê.............................................................................. 117

Tính toán phân phối............................................................................ 155

Tạo một bảng số................................................................................. 161

Tính toán phương trình.......................................................................164

Tính toán bất phương trình.................................................................171

Kiểm tra tính đúng đắn của biểu thức.................................................175

Tính toán tỷ lệ..................................................................................... 178

Thông tin kỹ thuật

Lỗi....................................................................................................... 179

Trước khi xác định máy tính gặp trục trặc...........................................182

Thay thế pin........................................................................................ 182

Trình tự ưu tiên tính toán.................................................................... 183

Giới hạn chồng....................................................................................184

Miền tính toán, số chữ số và độ chính xác......................................... 185

Đặc tả..................................................................................................188

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp............................................................................188