1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Bài toán dành cho HSG


0

1

Không dùng máy tính, hãy so sánh: A=66+66+66+66+66+6và B=76 

2 trả lời:

2

Ủa, tại sao bạn lại kết luận lun là 86 < 67

#1: ngày 30/10/2016
4

Thêm bình luận

1

 A = 66 + 66 + 66 + 66 + 66 + 66

ta thấy A có 6 số 66

A = 6 x 66 = 67

ta có 76 < 8^6 < 6^7

vậy 

#2: ngày 30/10/2016
196

Thêm bình luận