1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Phép chia

Tìm số dư 123451×1010937 × 275691×93018307 × 20142011 cho 2015


0

2

Tìm số dư của phép chia 123451×1010937×275691×93018307×20142011 cho 2015.

5 trả lời:

2

Sơn đăng cài này lúc nào thế

#1: ngày 24/01/2017
249

Thêm bình luận

1

Quên. Lúc đăng không nhớ ra.

#2: ngày 24/01/2017
90

Thêm bình luận

1

Bài này bn chỉ việc tách từng số ra rùi chia cho 2015 sau đó nhân các số dư rùi tiếp tục chia cho 2015

Thế là xong Kq như bn Khang lmsmiley

#3: ngày 24/01/2017

Thêm bình luận

1

bài này ra 1599

nhớ thanks và tặng ht nha

#4: ngày 23/01/2017
249

Thêm bình luận